Utstilling


Rasefjærfe på utstilling er slettes ikke noe nytt i Norge. Dette er en del av kulturarven ved å bevare de historiske fjærferasene som strekker seg til bake til 1800-tallet. 


I Norge har vi særlig ansvar for å bevare de tre norske fjærferasene, JÆRHØNS, SMÅLENSGÅS OG HVIT NORSK GÅS. alle disse tre er i dag utryddingstruet


Utstillinger er ingen "missekonkurranse". Målet er å bidra til å bevare det rasetypiske ved kulturrasene våre som beskrives i Skandinavisk Fjærfestandard. Dette baserer seg på de historiske beskrivelsene for hver rase, som har utviklet seg i takt med samfunnet. 

Østlandsutstillingen – 9. – 10. november 2024


Klubben arrangerer årlig vår lokale (regionale) utstilling på Jarlsberg uten for Tønsberg. Her samles oftest 2-300 fjærfe for vennskapelig konkurranse oppdretterne imellom.  Utstillingen arrangerers etter Norsk Rasefjærfeforbunds vedtekter og gjeldende veterinære bestemmelser.


Utstillingen arrangeres på dugnad, så om du har lyst til å bidra er det kjærkomment. 


Påmeldiding og mer info kommer i Jarlsbergfjæra og oppdateres her på nettsiden. 

Landsutstillingen 2024

Landsutstillingen avholdes 18.–20. oktober i Laksevåg utenfor Bergen.


Mer info om utstillingen og påmelding føl med i Hobbyfjærfe!