BLI MEDLEM

Velkommen til klubben vår!

Når du betaler medlemskontingent til Norsk Rasefjærfeforbund, så skal du samtidig velge lokalklubb du ønsker å tilknyttes.

Velger du Vestfold Hobbyfjærfeklubb så får du flere muligheter til en rikere fjærfehobby!

OPPDRETTERTUR


Vi arrangerer oppdretterturer både i Norge og til våre naboland årlig. 


Her lærer vi mye nytt og får ny inspirasjon med hjem som bidrar til å utvikle eget fjærfehold og hagen som rammer inn det hele.


Det sosiale i turen er viktig, og vi trives godt i hverandres selskap, enten man er erfaren eller helt ny. Det er et romslig miljø i klubben og vi ønsker deg velkommen!

FOREDRAGSKVELD


Til medlemsmøtene våre tilstreber vi at det skal være et fast faglig innhold med et fjærfefaglig foredrag for kvelden. Vi tar i bruk både egne ressurser eller inviterer foredragsholdere utenfra.


Dagens rase er en presentasjon av en av mange fjærfe raser. Her vises høns eller andre fjærfe  fra oppdrettere som gir oss et innblikk i rasens historie, rasens kjennetegn og noen av utfodringene med avl. 


FJÆRFE-FÔR


Klubben har de siste årene importert fôr til kyllinger, høns, svømmefugler, fasaner/vaktler, samt ulike frøblandinger som passer til snacks og aktivisering. Vi har også flere ulike duefôr.


Alt dette med rabatt til medlemmene våre! (Vi selger også til deg som ikke er medlem...ennå).


Her følger info om hvordan du melder deg inn i klubben vår!

Slik går du fram for å bli medlem i klubben vår!

Vestfold Hobbyfjærfeklubb er lokalklubb i Norsk Rasefjærfe forbund (NRFF). For å være medlem i lokalklubben vår må du betale kontingent til NRFF. Vestfold Hobbyfjærfeklubb er landets eldste lokalklubb, og ble stiftet i 1979. Til tross for navnet dekker lokalklubben følgende geografiske områder i dag: Vestfold, Telemark, Buskerud, Oslo og Akershus. Dersom du bor i noen av disse områdene så er du velkommen i klubben hos oss.


Som medlem av NRFF og Vestfold Hobbyfjærfeklubb får du tidsskriftet "Hobbyfjærfe" 6 ganger i året.


Du får mulighet til å delta på utstillinger og kjøpe de unike fotringene som er preget med id-nummer.


I lokalklubben får du være med på 10 årlige medlemsmøter, oppdreetterturer i Norge og utlandet, delta på lokalutstillinger, mulighet til å være med på klubbens oppdretterliste og du får klubbens digitale medlemsblad "Jarlsbergfjæra".


Vi er også med på å arrangere Hobbydyrdagene på Jarlsberg med mange aktiviteter for hele familien, dette er også et marked for kjøp og salg av rugeegg, kyllinger og høns/fjærfe.


Når du betaler kontingenten må du huske på følgende i meldingsfeltet:

NAVN + ADRESSE + EPOST +TELEFONNUMMER + VESTFOLD HOBBYFJÆRFEKLUBB.


Kontingenten gir medlemskap i både Norsk Rasefjærfeforbund og Vestfold Hobbyfjærfeklubb!


  • Voksen medlem: Kr. 500,00


  • Juniormedlem( tom. året man fyller 18 år) : Kr. 250,00


  • Familie/gruppe: Kr. 750,00


Du kan betale inn til enten:

NRFFs medlemskonto: 7878.05.38057       eller      VIPPS 511979Dersom du har spørsmål om innmelding i NRFF, ta kontakt med medlemsregisterfører:

Kjetil Uri     e-post: nrff-medl@hotmail.com       tlf: 41 43 14 83Jarlsbergfjæra

- Klubbens digitale tidsskrift

Hobbyfjærfe

- NRFFs tidsskrift