Finn fram til

andre klubber  

og nettsider med

nyttig informasjon

Under Norsk Rasefjærfeforbund finner du 6 aktive lokalklubber og flere spesialklubber.


I Skandinavia er det et forpliktende samarbeid mellom Danmark, Sverige og Norge.

Lenker til andre fjærfeklubber

Fjærfeutstyr:

Dagfinn Johansen Husdyrutstyr


Rasefjærfe og bevaringsarbeid for fjærfe:

Genbanken for høns (ved Hvam videregående skole)


Norsk genressurssenter


Nordgen


Mattilsynet:

Mattilsynet

Skaff deg kunnskap om høns- og fjærfehold før du går i gang.