Friske dyr gir deg mest glede av fjærfeholdet!

Sykdommer hos fjærfe

Alvorlige sykdommer


Det er ikke alltid enkelt å holde seg orientert om de alvorlige fuglesykdommene som har spredt seg i villfaunaen vår nå. Her er noen lenker til Mattilsynet der du kan finne de siste oppdateringene:


Hold deg orientert om situasjonen med fugleinfluensa her:     MATTILSYNETRåd til deg med fjærfe som hobby:     RÅD TIL HOBBYFJÆRFEEIERERegistrer hobbyhold av fugler:      REGISTRER HOS MATTILSYNET 

Fugleinfluensa


Om sykdommen

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes avinfluensavirus Aog er en smittsom virussykdom hos fugler som også kan smitte til andre dyrearter.


Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI). Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent.


Newcastlesyke


Om sykdommen

Newcastle disease (ND) er svært alvorlig virussykdomhos tamme og ville fjørfe. Den angriper først og fremst luftveiene, men også mage-/tarm- og nervesystemet.

ND er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Sykdommen bekjempes ved å avlive og destruere alle dyrene i en besetning. Mattilsynet har utarbeidet en egen bekjempelsesplan for sykdommen.

Luftveislidelser


Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT)

ILT er en sykdom som rammer fjørfe.Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.


Om sykdommen

Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT)er en akutt og svært alvorlig virussjukdomsom angriper luftveiene til fjørfe.Sykdommen bekjempes vanligvis ved å avlive og destruere alle dyrene i en besetning.

ILT er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.


Sykdommen opptrer vanligvis plutselig og gir symptomer på forkjølelse og snue. Etter hvert blir hosten og nysingen mer intens, og angrepne dyr får alvorlige pusteproblemer. De rister ofte på hodet for å kvitte seg med slim som samler seg i luftrør. Sykdomsforløpet varer 1-2 uker, og nesten alle fuglene kan bli sjuke.

Under norske forhold ser vi vanligvis en mildere form av sykdommen. Den kjennetegnes ved hoste og nysing uten at allmenntilstanden er alvorlig påvirket.


Infeksiøs bronkitt (IB)


Om sykdommen

Infeksiøs bronkitt (IB) er en svært smittsom luftveisinfeksjon hos høns.

Dette er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.


Infeksiøs bronkitt (IB) gir luftveissymptomer og produksjonsforstyrrelser hos verpende høner.

Sykdommen forebygges ved generelle smitteforebyggende tiltak i hønsebesetninger. Det finnes vaksiner mot viruset, men vaksinasjon er så langt ikke tatt i bruk i Norge.


Mycoplasmose

Mycoplasmose en sykdom som rammer fjørfe.Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.


Om sykdommen

Mycoplasmose er bakterieinfeksjon på fjørfe som er forårsaket av Mycoplasma galliseticum (høns) eller Mycoplasma meleagridis(kalkun). Infeksjonen angriper luftveiene. Sykdommen forekommer over hele verden.

Mycoplasmose er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.


Sykdommen er lokalisert til de øvre luftveiene, men i alvorlige tilfelle angripes også lungene. Mycoplasmose gir symptomer på forkjølelse og snue. Sykdomsforløpet kan vare opp til flere måneder.

Under norske forhold opptrer Mycoplasmose vanligvis i en mild form og pågår i lengre tid. Sykdommen bekjempes ved å behandle dyrene.