Styret i klubben


Har du spørsmål om aktiviteter i klubben, hvordan du skal finne veien til arrangementene våre eller noen fjærfespørsmål. Ta gjernekontakt med noen av oss i styret!


Kontakt oss...Leder: Jonas Løvaas Gjerstad – jlgjerstad@gmail.com


Nestleder: Marit Røed 


Sekretær: Kenneth Stensrud – fuboda@online.no


Kasserer: Bente Opstad 


Styremedlem: Rolf R. Hansen


Styremedlem: Anne K. Solberg 


Styremedlem: Kristine Olafsen 


Varamedlem: Svein F. Pettersson 


Varamedlem: Bjørn Gogstad Thorsen