Bidra til et godt miljø!

Støtt oss med din Grasrotandel

Vestfold Hobbyfjærfeklubb engasjerer fjærfeinteresserte i alle aldre.

Vi har medlemmer fra 10 til 90 år, som alle finner glede i høns og andre fjærfe i hagen!


" Det er mye livskvalitet i å kunne få dyrke interessene sine! "


Vi samles for felles glede til møter med kurs og foredrag, marknadsdager på Jarslsberg, utstillinger, turer og mer. Støtt oss så vi kan fortsette med dette!


Husk at det er ikke alle som interesserer seg for fotball, noen har også en pasjon for høns og andre fjærfe!