SYKDOMMER HOS FJÆRFE

Det er ikke alltid enkelt å holde seg orientert om de alvorlige fuglesykdommene som har spredt seg i villfaunaen vår nå. Her er noen lenker til Mattilsynet der du kan finne de siste oppdateringene:


Hold deg orientert om situasjonen med fugleinfluensa her:


Råd til deg med fjærfe som hobby:


Registrer hobbyhold av fugler:


FUGLEINFLUENSA

Om sykdommen

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler som også kan smitte til andre dyrearter.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI). Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent.

Del denne siden