Slik går du fram for å melde deg inn i klubben vår!

Vestfold Hobbyfjærfeklubb er lokalklubb i Norsk Rasefjærfe forbund (NRFF). For å være medlem i lokalklubben vår må du betale kontingent til NRFF. Vestfold Hobbyfjærfeklubb er landets eldste lokalklubb, og ble stiftet i 1979. Til tross for navnet dekker lokalklubben følgende geografiske områder i dag: Vestfold, Telemark, Buskerud, Oslo og Akershus. Dersom du bor i noen av disse områdene så er du velkommen i klubben hos oss. 

Som medlem av NRFF og Vestfold Hobbyfjærfeklubb får du tidsskriftet "Hobbyfjærfe" 6 ganger i året. 

Du får mulighet til å delta på utstillinger og kjøpe de unike fotringene som er preget med id-nummer. 

I lokalklubben får du være med på 10 årlige medlemsmøter, oppdreetterturer i Norge og utlandet, delta på lokalutstillinger, mulighet til å være med på klubbens oppdretterliste og du får klubbens digitale medlemsblad "Jarlsbergfjæra". 

Vi er også med på å arrangere Hobbydyrdagene på Jarlsberg med mange aktiviteter for hele familien, dette er også et marked for kjøp og salg av rugeegg, kyllinger og høns/fjærfe.

Når du betaler kontingenten må du huske å skrive inn følgende i meldingsfeltet: NAVNADRESSE, EPOST, TELEFONNUMMER og at du ønsker å bli medlem i VESTFOLD HOBBYFJÆRFEKLUBB.

Den totale kontingenten for medlemsskap i NRFF + Vestfold Hobbyfjærfeklubb er for 2023:

Voksen medlem: Kr. 500,00
Juniormedlem( tom. året man fyller 18 år) : Kr. 250,00
Familie/gruppe: Kr. 750,00

NRFFs medlemskonto
7878.05.38057

Dersom du har spørsmål om innmelding i NRFF, ta kontakt med medlemsregisterfører:

Kjetil Uri

Bjørstad, Døvingssida 280, 6210 Valldal

Mobil: 41 43 14 83

Del denne siden